Fåglar

Foto Björn FolkstedtRörhöna, Slätta damm i augusti


Större strandpipare och kärrsnäppa på Galterö i september


Skäggmes, Torslandaviken i december


Mindre korsnäbb, Lillhagsparken i september


Ladusvalor, Sydkoster i juli


Vid fågelbordet Erikslund i november


För att se fler fågelarter, titta härTillbaka till folkstedt.contechity.com - © Copyright 2017-2024, Björn Folkstedt