160 svenska fågelarter

   ANDFÅGLAR   FÄLTHÖNS   LOMMAR   DOPPINGAR   SULOR   SKARVAR   STORKFÅGLAR
   ROVFÅGLAR   SUMPHÖNS   TRANOR   VADARE   MÅSAR OCH TRUTAR   TÄRNOR   ALKOR
   DUVOR   GÖKAR   UGGLOR   SEGLARE   KUNGSFISKARE   HACKSPETTAR   LÄRKOR
   SVALOR   PIPLÄRKOR   ÄRLOR   STRÖMSTARE   SIDENSVANS   JÄRNSPARVAR   SÅNGARE
   KUNGSFÅGLAR   GÄRDSMYG   FLUGSNAPPARE   MESAR   NÖTVÄCKOR   TRÄDKRYPARE
   TÖRNSKATOR   KRÅKFÅGLAR   STARAR   SPARVFINKAR   FINKAR   FÄLTSPARVAR  

ANDFÅGLAR


Knölsvan (Mute Swan) Torslandaviken juni 2007


Sångsvan (Wooper Swan) Stensjön januari 2011


Bläsgås (Greater White-fronted Goose) Hornborgasjön april 2017


Grågås (Greylag Goose) Hornborgasjön april 2008


Kanadagås (Canada Goose) Ånggårdsbergen mars 2014


Vitkindad gås (Barnacle Goose) Trönninge ängar augusti 2017


Prutgås (Brent Goose) Kråkudden oktober 2017


Gravand (Common Shelduck) Morups Tånge mars 2018


Nilgås (Egyptian Goose) Torslandaviken april 2018


Stripgås (Bar-headed Goose) Surte februari 2008


Gräsand (Mallard) Mölndal ferbruari 2011


Snatterand (Gadwall) Trönninge ängar maj 2017


Stjärtand (Northern Pintail) Trönninge ängar maj 2017


Skedand (Northern Shoveler) Trönninge ängar maj 2017


Bläsand (Eurasian Wigeon) Getterön april 2013


Kricka (Eurasian Teal) Hornborgasjön april 2017


Årta (Garganey) Torslandaviken april 2018


Brunand (Common Pochard) Torslandaviken oktober 2017


Vigg (Tufted Duck) Mölndal februari 2011


Ejder (Common Eider) Kråkudden oktober 2017


Alfågel (Long-tailed Duck) Torslandaviken december 2017


Knipa (Common Goldeneye) Mölndal februari 2011


Salskrake (Smew) Torslandaviken november 2017


Storskrake (Goosander) Mölndal februari 2011


Småskrake (Red-breasted Merganser) Bygdö april 2007

FÄLTHÖNS


Fasan (Common Pheasant) Hornborgasjön april 2017

LOMMAR


Storlom (Black-throated Loon) Sisjön juni 2015

DOPPINGAR


Smådopping (Little Grebe) Getterön april 2013


Skäggdopping (Great Crested Grebe) Torslandaviken april 2018


Gråhakedopping (Red-necked Grebe) Källtorps våtmark juli 2015

SULOR


Havssula (Northern Gannet) Kråkudden oktober 2017

SKARVAR


Storskarv (Great Cormorant) Morups Tånge juli 2015


Toppskarv (European Shag) Kråkudden oktober 2017

STORKFÅGLAR


Rördrom (Great Bittern) Hårssjön juni 2017


Ägretthäger (Grey Egret) Hullsjön maj 2018


Gråhäger (Grey Heron) Trönninge ängar augusti 2017

ROVFÅGLAR


Havsörn (White-tailed Eagle) Getterön november 2015


Fiskgjuse (Osprey) Hårssjön juni 2015


Brun kärrhök (Western March Harrier) Stora amundön augusti 2017


Blå kärrhök (Hen Harrier) Galterö september 2017


Ormvråk (Common Buzzard) Hjälms våtmark juli 2017


Sparvhök (Eurasian Sparrowhawk) Torslandaviken september 2017


Tornfalk (Common Kestrel) Trönninge ängar augusti 2017


Lärkfalk (Eurasian Hobby) Torslandaviken september 2017


Pilgrimsfalk (Peregrine Falcon) Morups Tånge juli 2015

SUMPHÖNS


Rörhöna (Common Moorhen) Slätta damm augusti 2017


Sothöna (Eurasian Coot) Påarp maj 2017

TRANOR


Trana (Common Crane) Hornborgasjön april 2017

VADARE


Strandskata (Eurasian Oystercatcher) Morups Tånge juli 2015


Skärfläcka (Pied Avocet) Morups Tånge mars 2018


Mindre strandpipare (Little Ringed Plover) Trönninge ängar maj 2017


Större strandpipare (Common Ringed Plover) Galterö sept 2017


Kustpipare (Grey Plover) Morups Tånge september 2017


Ljungpipare (European Golden Plover) Morups Tånge september 2016


Tofsvipa (Northern Lapwing) Hornborgasjön april 2007


Kustsnäppa (Red Knot) Morups Tånge juli 2015


Sandlöpare (Sanderling) Morups Tånge augusti 2017


Roskarl (Ruddy Turnstone) Morups Tånge juli 2015


Kärrsnäppa (Dunlin) Galterö september 2017


Mosnäppa (Temminck's Stint) Morups tånge juli 2015


Grönbena (Wood Sandpiper) Källtorps våtmark augusti 2017


Drillsnappa (Common Sandpiper) Morups tånge juli 2015


Rödbena (Common Redshank) Nidingen augusti 2014


Gluttsnäppa (Common Greenshank) Stora amundön augusti 2017


Rödspov (Black-tailed Godwit) Getterön april 2007


Myrspov (Bar-tailed Godwit) Morups Tånge juli 2015


Storspov (Eurasian Curlew) Torslandaviken april 2018


Morkulla (Eurasian Woodcock) Rya skog maj 2018


Enkelbeckasin (Common Snipe) Getterön juli 2015


Brushane (Ruff) Skärhamn september 2014

MÅSAR OCH TRUTAR


Skrattmås (Black-headed Gull) Hornborgasjön april 2017


Fiskmås (Common Gull) Bifrost maj 2007


Svarthuvad mås (Mediterranean Gull) Påarp maj 2017


Gråtrut (European Herring Gull) Kråkudden oktober 2017


Havstrut (Great Black-backed Gull) Kråkudden oktober 2017


Silltrut (Lesser Black-backed Gull) Torslandaviken april 2018


Tretåig mås (Black-legged Kittiwake) Nidingen aug 2014

TÄRNOR


Kentsk tärna (Sandwich Tern) Nidingen augusti 2014


Fisktärna (Common Tern) Fotö juni 2017

ALKOR


Sillgrissla (Common Guillemot) Kråkudden oktober 2017

DUVOR


Tamduva (Feral Pigeon) Halland maj 2003


Ringduva (Common Wood Pigeon) Välen april 2007

GÖKAR


Gök (Common Cuckoo) Hårssjön maj 2015

UGGLOR


Sparvuggla (Eurasian Pygmy Owl) Välen december 2011


Jorduggla (Short-eared Owl) Torslandaviken mars 2018


Kattuggla (Tawny Owl) Rya Skog maj 2018

SEGLARE


Tornseglare (Common Swift) Hårssjön juni 2017

KUNGSFISKARE


Kungsfiskare (Common Kingfisher) Säveån maj 2015

HACKSPETTAR


Spillkråka (Black Woodpecker) Skövde december 2015


Gröngöling (European Green Woodpecker) Killingsholmen nov 2015


Större hackspett (Great Spotted Woodpecker) Safjället maj 2015


Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker) Hårssjön juni 2015


Göktyta (Eurasian Wryneck) Sisjön augusti 2012

LÄRKOR


Sånglärka (Common Skylark) Hullsjön maj 2018


Berglärka (Horned Lark) Torslandaviken december 2017

SVALOR


Backsvala (Common Sand Martin) Torslandaviken juni 2017


Ladusvala (Barn Swallow) Sydkoster juli 2017


Hussvala (Common House Martin) Rådasjön maj 2007

PIPLÄRKOR


Skärpiplärka (Rock pipit) Nidingen augusti 2014


Ängspiplärka (Meadow pipit) Sydkoster juli 2017


Trädpiplärka (Tree pipit) Hårssjön juli 2015

ÄRLOR


Sädesärla (White Wagtail) Morups Tånge juli 2015


Gulärla (Yellow Wagtail) Torslandaviken juni 2017


Forsärla (Gray Wagtail) Säveån maj 2015

STRÖMSTARE


Strömstare (White-throated Dipper) Säveån maj 2015

SIDENSVANS


Sidensvans (Bohemian Waxwing) Killingsholmen nov 2015

JÄRNSPARVAR


Järnsparv (Dunnock) Kråkudden oktober 2017

TRASTFÅGLAR


Rödhake (European Robin) Änggårdsbergen juli 2015


Rödstjärt (Common Redstart) Änggårdsbergen juni 2011


Stenskvätta (Northen Wheatear) Torslandaviken juni 2015


Buskskvätta (Winchat) Bifrost maj 2007


Svarthakad buskskvätta (Common Stonechat) Stora oxhagen maj 2017


Taltrast (Song Thrush) Hårssjön juni 2017


Björktrast (Fieldfare) Rådasjön juli 2015


Koltrast (Common Blackbird) Änggårdsbergen juni 2014

SÅNGARE


Svarthätta (Blackcap) Ängårdsbergen juli 2015


Törnsångare (Common Whitethroat) Stora amundön augusti 2017


Ärtsångare (Lesser Whitethroat) Torslandaviken augusti 2017


Sävsångare (Sedge Warbler) Stora Oxhagen maj 2017


Rörsångare (European Reed Warbler) Hårssjön juni 2015


Lövsångare (Willow Warbler) Sydkoster juli 2017


Gransångare (Common Chiffchaff) Torslandaviken september 2017

KUNGSFÅGLAR


Kungsfågel (Goldcrest) Änggårdsbergen december 2015

GÄRDSMYG


Gärdsmyg (Winter Wren) Safjället maj 2015

FLUGSNAPPARE


Grå flugsnappare (Spotted Flycatcher) Stora amundön augusti 2017


Svartvit flugsnappare (Pied Flycatcher) Rya Skog maj 2018

MESAR


Talgoxe (Great Tit) Skövde december 2015


Svartmes (Coal Tit) Fridhems gammelskog mars 2016


Blåmes (European Blue Tit) Erikslund, Kviberg november 2017


Tofsmes (Crested Tit) Fridhems gammelskog mars 2016


Entita (March Tit) Erikslund, Kviberg november 2017


Stjärtmes (Long-tailed Tit) Änggårdsbergen mars 2016


Skäggmes (Bearded Reedling) Torslandaviken december 2017

NÖTVÄCKOR


Nötväcka (Eurasian Nuthatch) Erikslund, Kviberg november 2017

TRÄDKRYPARE


Trädkrypare (Eurasian Treecreeper) Fridhems gammelskog mars 2016

TÖRNSKATOR


Varfågel (Great Grey Shrike) Välen januari 2012


Törnskata (Red-backed Shrike) Hårssjön juni 2017

KRÅKFÅGLAR


Skata (Common Magpie) Getterön oktober 2017


Nötskrika (Eurasian Jay) Skövde december 2015


Kaja (Western Jackdraw) Hisingen april 2008


Råka (Rook) Kråkudden oktober 2017


Gråkråka (Hooded Crow) Hökälla juni 2017


Korp (Common Raven) Torslandaviken september 2017

STARAR


Stare (Common Starling) Välen maj 2007

SPARVFINKAR


Gråsparv (House Sparrow) Morups Tånge juli 2015


Pilfink (Eurasian Tree Sparrow) Sydkoster juli 2017

FINKAR


Bofink (Common Chaffinch) Östensjövattnet april 2007


Bergfink (Brambling) Erikslund, Kviberg november 2017


Hämpling (Common Linnet) Morups Tånge maj 2014


Gråsiska (Common Redpoll) Torslandaviken december 2017


Steglits (European Goldfinch) Balltorp maj 2015


Grönfink (European Greenfinch) Stora amundön augusti 2017


Grönsiska (Eurasian Siskin) Skövde december 2016


Domherre (Eurasian Bullfinch) Eklanda januari 2011


Tallbit (Pine Grosbeak) Halleberg november 2017


Stenknäck (Hawfinch) Skövde december 2016


Mindre korsnäbb (Common Crossbill) Lillhagsparken september 2017


Bändelkorsnäbb (Two-barred Crossbill) Mölndal nov 2013

FÄLTSPARVAR


Sävsparv (Common Reed Bunting) Trönninge ängar maj 2017


Dvärgsparv (Little Bunting) Eklanda januari 2011


Gulsparv (Yellowhammer) Nordre älv juni 2015


Tillbaka till folkstedt.contechity.com - © Copyright 2003-2019, Björn Folkstedt